Vredjanje A_L_D_A

Moj nick : MarkoTheKing
Prijavljujem: A_L_D_A
Razlog: Vredjanje
Broj Pravila: 8,9
Dokaz: Slika
Datum: 2.9.2017

Potrebne su slike celog chata. Odbijeno.