Upustvo za ulazak na server i registraciju

UPUTSTVO ZA ULAZAK NA SERVER I REGISTRACIJU

 1. Pokrenite Minecraft Launcher

 2. Izaberite NICK koji ćete koristiti u igri i odgovarajuću verziju MC-a i pritisnite dugme Play
  [*SERB-CRAFT server podržava sve verzije od 1.8 do najnovije]

 3. Kliknite na Multiplayer, pa na Add Server dugme
  Unesite informacije kao na slici i kliknite na dugme Done

 4. Kliknite na server, pa zatim na dugme Join Server

 5. Kada prvi put uđete na server potrebno je da se registrujete komandom
  6.*/register <Vaša lozinka> <Vaša lozinka>** i obavezno zapamtite ili zapišite lozinku
  [Ukoliko vam pri ulasku izađe /login to znači da je NICK zauzet te morate izabrati drugi]

 6. Poželjno je da postavite vaš email kako bi ukoliko dođe do gubitka lozinke
  mogli da povratite nalog /changeemail <Vaš e-mail>

 7. Prilikom svakog sledećeg ulaska na server potrebno
  je da se prijavite komandom /login <Vaša lozinka>

 8. Za igru na serveru potreban vam je SERB-CRAFT AntiCheat koji pokrećete svaki put kada ulazite na server!

DODATNE VAŽNE KOMANDE

 1. Ukoliko želite da na računaru sa koga pristupate budete prijavljeni na 12 sati,
  na HUB serveru kucajte komandu /remember, a za odjavu komandu /logout
 2. Da promenite šifru na serveru na HUB-u kucajte komandu
  3.*/changepass <Vaša stara lozinka> <Vaša nova lozinka> <Vaša nova lozinka**
 3. Ukoliko prilikom ulaska na server ne možete da pristupite svom nalogu kucajte /recoverpass
  5.*<Vaš e-mail>** i na e-mail koji ste postavili preko /changeemail komande će stići nova lozinka!
1 Like