Unban reallylow

Vaš nick:reallylow
Server: Podserver/Global/TS3/Discord
Razlog bana: ac detektovo nedozvoljene supstance kojih nema
Trajanje bana: Temp 3 meseca
Vreme bana: danas
Zašto mislite da trebate da dobijete UnBan: https://youtu.be/4L4Q-Df53cc?si=_Q6gQiLaGMeKXQjt

Unbanovan si.
Lock.