Ukratko o kategoriji - UNBAN sekcija

Mislite da ste pogrešno kažnjeni? Postavite zahtev za uklanjanje ili promenu kazne!

1 Like

Pravila vezana za sekciju ‘Unban’:

1. Naslov teme mora da sadrži:“Zahtev za Unban - vaš nick - datum”
2. U temi isključivo mogu učestvovati: Igrač koji je postavio zahtev i članovi SC Tim-a!
3. Ako pri popunjavanju zahteva: Izostavite bitne stvari ili lepo ne popunite zahtev će automatski biti odbijen!
4. U formularu: Morate napisati sledeće detalje!

Vaš nick:
Server: Podserver/Global/Discord
Razlog bana:
Trajanje bana: Temp/Perm
Vreme bana:
Zašto mislite da trebate da dobijete UnBan:

Svako nepoštovanje ovih pravila dovest će vas do udaljavanja sa Foruma ili brisanje(odbijanje) vaše teme!

Kada popunjavate zahtev bitno je da popunite sve kako treba (Naslov, formular …) kako bi Forum bio pregledan.

Temu za UnBan možete kreirati

1 Like