Ukratko o kategoriji - Prijava igrača

Prijavite igrača koji krši pravila uz obavezan dokaz u vidu slike ili videa!

Pravila vezana za celi server možete pronaći klikom na link:

Pravila vezana za sekciju ‘Prijava igrača’:

1. Naslov teme mora da sadrži: “Prijava igrača - nick igrača kojeg prijavljujete
2. U temi isključivo mogu učestvovati: Igrač koji prijavljuje, igrač koji je prijavljen i članovi SC Tim-a!
3. Slike koje postavljate kao dokaze: Ne smeju biti starije od 24h, bez datuma i vremena, mutne, isečene…
4. Ukoliko prijavljujete igrača za Nedozvoljena sredstva: (Poželjno je da naglasite delove snimka na kome se vidi kršenje pravila)
5. Ako pri popunjavanju prijave: Izostavite bitne stvari ili je lepo ne popunite, prijava će automatski biti odbijena!
6. Prijavu isključivo postavljate: Ukoliko ste vi na neki način oštećeni od strane tog igrača!
7. U formularu: Morate napisati sledeće detalje!

Vaš nick:
Nick igrača koga prijavljujete:
Razlog:
Dokaz (Slika/Video):
Obrazloženje:

Svako nepoštovanje ovih pravila dovest će vas do udaljavanja sa Foruma ili brisanje(odbijanje) vaše teme!

Predlozi:

  • Ukoliko video postavljate na YouTube ili neki drugi sajt ime klipa u sebi ne sme imati ništa vezano za SERB-CRAFT već samo Prijava igrača i njegovo ime i treba biti unlisted, a ne public ili private!
  • Slike iz Minecraft-a koje postavljate kao dokaz, radi bolje preglednosti ne bi trebalo da imaju Chat Text Size manji od 90%.
  • Kada popunjavate prijavu bitno je da popunite sve kako treba (Naslov, formular …) kako bi Forum bio pregledan.

Temu za Prijavu igrača možete kreirati klikom