U skladu sa sveme

Jesu dozvoljeni modovi na serbu?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DANE