Stariji dani

Šaljite neke starije slike ovde! :smiley:

Ova je sa 1.7 verzije 2014 godine, kada sam bio prvi na Vote. :slight_smile: