Rol3Play - Spleef Turnir [16 slotova] [Zatvoreno]

Pozdrav igrači SC-a!

I ovog puta je SC Tim za Vas pripremio na Rol3Play Podserveru jedan zanimljiv event!
Na eventu može učestvovati svako!
Prijave su otvorene od trenutka objave ove teme!
Vreme održavanja eventa: 23.10.2021. u 16:00h na Rol3Play Podserveru

[hr]
Primer prijave za event:
∎ Nickname: ODGOVOR
∎ Slažete se sa svim pravilima: DA/NE

Ukoliko format primera prijave za event ne bude bio tačan, prijava se odbija i morate da napišete novu!
[hr]
Nagrade:
1. MESTO4 Happy Crate + Lucky Crate + 70000$
2. MESTO3 Happy Crate + Lucky Crate + 50000$
3. MESTO2 Happy Crate + Lucky Crate + 25000$

Zabranjeno:
- Korišćenje bilo kakvih drugih klijenata(nedozvoljenih) [Kazna permban]
- Igranje na više od jednog (1) naloga. (Multinalog) [Kazna permban na svim nalozima]
- Korišćenje komandi kao što su /heal /feed i ostalo… [Kazna tempban]
- Nošenje svojih itema u inventaru [Kazna /clear]

Obaveze ucesnika:
- Igrač koji učestvuje mora da 10 minuta pre početka eventa isprazni svoj inventar.
- Učesnik mora biti spreman 5 minuta pre eventa, ukoliko nije biće diskvalifikovan.

UPOZORENJE: - Ukoliko ste učesnik eventa bićete teleportovani kada bude bio red na Vas, Vaš inventar biće kompletno očišćen i iteme koje ste tada imali nećemo vraćati! Zato ukoliko ste učesnik eventa, a to možete proveriti na listi učesnika koju ćete dobiti pre početka eventa, spremite se i Vaše stvari odložite u enderchest ili ih dajte nekome da ih pričuva. Nećemo vraćati iteme! Korišćenje efekata na turniru zabranjeno!

Gledaoci:
- Gledaoci ne smeju bacati iteme ili bilo kako pomagati učesnicima.
- Gledaoci smeju pratiti event samo u spectate zoni

[u][b]* Igrač koji ne ispoštuje pravila eventa biće izbačen sa istog.
Vaša poruka mora biti prihvaćena od nekog moderatora da bi se prikazala u temi

[hr]

[center]Vaš,


[/center]

Mihajlo0z da

XIRAPSE
Da

BHMachine
DA

Fox
Da

skzj
da

Mqtke
Da

PoloDj0mla_
da

Moshque
Da

PJEA
da

Da

Outlied DA

tri8
da

TotallynotPvP
DA

motopopiko
Da

Aca776
Da

VanjaKing1
Da

Outlied
DA

anci56389
da

Event je uspešno završen!

  1. mesto → BHMachine
  2. mesto → PJEA
  3. mesto → Outlied

Lista: Rol3Play Spleef - Challonge