Prijava igraca!

Vaš nick: Alibium
Nick igrača koga prijavljujete: NuteloFTW
Razlog: Diskriminacija
Dokaz (Slika/Video):

Prijava odbijena jer nema datuma na slici.

Lock.