Prijava igraca tqbii - adxms

Vaš nick:201122
Nick igrača koga prijavljujete:tqbii - adxms
Razlog:nedozvoljena sredstva
Dokaz (Slika/Video):tqbii - admxs ga upalio na altu - YouTube
Obrazloženje:vidi se kako cituje ofiran je

Nakon pregledanja videa i ANTICHEATA, prihvatam prijavu.
Lock.