Prijava igraca Surreal

Moj nick: TheDuliX_
Njegov: Surreal
Razlog prijave: Zaob filtera
Dokaz: Slika
Datum: Danas

Prijava odbijena. Ovo nije za kaznu. LOCK.