Prijava igraca MokriDragon - jetze

Vaš nick:0ann
Nick igrača koga prijavljujete:MokriDragon
Razlog:reach?
Dokaz (Slika/Video):✂️ okk - YouTube
Obrazloženje:mislim da se vidi

Nakon pregledanja videa i anticheata, odbijam prijavu.
Lock.