Prijava Igraca-Martin_Br

Vaš nick: KawaiiBloodHD
Ime igrača koga prijavljujete: Martin_Br
Razlog prijave: Diskriminacija
Broj pravila: 13
Dokaz (Slika,Video): Slika u prilozima
Datum i vreme prekršaja: 29.6.2018
*Opis (dodatne informacije): Ovo je cisti primer diskriminacije, rekao je liku da je rom.
https://serb-craft.com/media/kunena/attachments/11433/2018-06-29_20.07.12.png

Nije to disk ćoro glupi, da sam napisao “cigane” onda bi bilo, rom nije diskriminacija.

Rekao si rome jedan, kako nije diskriminacija… Kada si rekao ,Sta eZ’’ ,rome jedan’’

“rom” rec “rom” nije diskriminacija, “cigan” ili “ciganin” jeste, kapiras bilDe?

Žalba se odbija, ovo nije diskriminacija!

LOCK!