Prijava igraca Maniac

Vaš nick:Shqdowy
Nick igrača koga prijavljujete:Maniac
Razlog:Pretnje
Dokaz (Slika/Video):


Obrazloženje: Preti da ce nekom slomiti ruke

1 Like

Pozdrav, temu odbijam

Igrač kome su upućene pretnje treba staviti prijavu na forum.

Lock.