Prijava Igraca - KankeiKun

Vaš nick:Vaunting
Nick igrača koga prijavljujete:KankeiKun
Razlog:Vredjanje/Diskriminacija/Nacionalizam(nmp isk)
Dokaz (Slika/Video):


Prijava igrača je odbijena.

Zakasnio si sa prijavom igrača skoro 4 meseca.
Slika ne sme biti starija od 24 sata.

Temu zaključavam.