Prijava igraca eudaimonnia 123

Vaš nick:89qz
Nick igrača koga prijavljujete:eudaimonnia
Razlog:Reach
Dokaz (Slika/Video):odakle bre - YouTube
Obrazloženje:Reach mislim da se vidi isto i zask hita ne znam sa koliko…

Zdravo,
Anticheat ga nije detektovao nizakakvu nepravilnost,pored toga kao da u nekom trenu vidim da igrač “laguje” što bi moglo objasniti hit koji si dobio na videu.
Odbijeno.