Prijava Igraca [1nky]

Vaš nick: Folkef1
Nick igrača koga prijavljujete: 1nky
Razlog: Diskriminacija
Dokaz (Slika/Video): Imgur: The magic of the Internet

Žalba odbijena ovo je više kao provokacija ne diskriminacija.
Temu zaključavam.