Plaćanje karticama trenutno onemogućeno

Dragi Serbovci,

Način plaćanja karticama je trenutno onemogućeno zato što je instituciji, koja je obrađivala kartice na našem sajtu, dana 7.7.2022. oduzeta licenca od strane Narodne banke Srbije za dalji rad sa elektronskim novce u Republici Srbiji. Više informacija: iPay: Prva institucija elektronskog novca u Srbiji ostala bez dozvole za rad

Trenutno radimo na pronalaženju novog partnera sa kojim ćemo nastaviti da obrađujemo plaćanja karticama i omogućimo brzi način kupovine članstva i usluga. Obavestićemo vas u ovoj temi čim budemo imali više informacija.

Hvala na razumevanju!