Novi kitovi u Duelima na kitpvp

Pozdrav pošto ima malo kitova na kitpvpu želeo sam da predložim predlog za par novih kitova.

 • Archer ( kit )
 • Bow ( Power 1 , infinity )
 • Leater helmet ( No Enchantments )
 • Leater chestplate ( No Enchantments )
 • Leater leggings ( No Enchantments )
 • Leater boots ( No Enchantments )

 • Tank ( kit )

 • 1 steak

 • Netherite sword ( No Enchantments )

 • Netherite helmet ( No Enchantments )

 • Netherite chestplate ( No Enchantments )

 • Netherite leggings ( No Enchantments )

 • Netherite boots ( No Enchantments )


 • Iron ( kit )
 • Iron sword ( No Enchantments )
 • Iron helmet ( No Enchantments )
 • Iron chestplate ( No Enchantments )
 • Iron leggings ( No Enchantments )
 • Iron boots ( No Enchantments )
 • 3 golden apples

 • Axe ( kit )
 • Diamond helmet ( No Enchantments )
 • Diamond chestplate ( No Enchantments )
 • Diamond leggings ( No Enchantments )
 • Diamond boots ( No Enchantments )
 • Diamond axe ( No Enchantments )
 • Diamond sword ( No Enchantments )
 • 1 golden apple
 • bow ( No Enchantments )
 • 6 arrows
 • 3 steaks

 • SG ( kit )
 • iron sword ( No Enchantments )
 • Golden helmet ( Protection 1 )
 • Chainmail chestplate ( No Enchantments )
 • Iron leggings ( No Enchantments )
 • Iron boots ( Protection 1 )
 • bow ( No Enchantments )
 • 2 breads
 • 1 steak
 • 3 golden carrots
 • 9 arrows
 • 1 golden apple

 • Build UHC ( kit )
 • Diamond helmet ( Protection 1 )
 • Diamond chestplate ( Protection 1 )
 • Diamond leggings ( Protection 1 )
 • Diamond boots ( Protection 1 )
 • Iron sword ( Sharpness 1 )
 • Iron axe ( No enchantments )
 • Bow ( No enchantments )
 • Crossbow ( piercing 1 )
 • Water bucket ( 2x )
 • Lava bucket ( 2x )
 • Cobwebs ( 8x )
 • Cobblestone ( 64x )
 • Wood ( 64x )
 • Shield ( No enchantments )
 • Diamond pickaxe ( Efficiency 3 )

 • SkyPvP ( All Kb ) ( kit )
 • Diamond helmet ( Protection 4 , Unbreaking 3 , mending )
 • Diamond chestplate ( Protection 4 , Unbreaking 3 , mending )
 • Diamond leggings ( Protection 4 , Unbreaking 3 , mending )
 • Diamond boots ( Protection 4 , Unbreaking 3 , mending )
 • Diamond sword ( Sharpness 5 , unbreaking 3 , fire aspect 2 )
 • Diamond sword ( Sharpness 5 , unbreaking 3 , fire aspect 2 , knockback 1 )
 • Diamond sword ( Sharpness 5 , unbreaking 3 , fire aspect 2 , knockback 2 )
 • Bow ( Power 5 , Infinity , Punch 2 , Flame , unbreaking 3 )
 • Golden apples ( 32x )
 • Enchanted golden apples ( 2x )
 • Splash potion of strenght ( 6x )
 • Splash potion of speed ( 6x )
 • Splash potion of fire resistence ( 6x )
 • Experience bottles ( 3x 64 )

 • Boxing ( kit )
 • Diamond helmet ( Protection 1 )
 • Diamond chestplate( Protection 1 )
 • Diamond leggings( Protection 1 )
 • Diamond boots( Protection 1 )
 • Wooden sword ( Unbreaking X )
 • Speed 2 ( Permanent )

Cilj ovog kita je da se svakih 5 hitova gubi 0.5 srca i igrač koji prvi dodje do 100 hitova pobedjuje.

Ko ima nove i bolje predloge za ove kitove može slobodno da odgovori na ovu temu i da napravi novi kit

1 Like

slazem se u potpunosti i nadam se da ce boxing kit biti sa speedom takodje

1 Like

zaboravio da napišem speed :slight_smile:

veri gud veri gud

1 Like

Pa da krenu tamo da idu sa blokovima da igraju i da ovaj sa p4u3 mending nikad ne umre kad ima s5 i mend armor na obican kit je 4 hita da idu 5v1 poubijace ih, pola predloga preglupo, deo ok…

ne samo ne brate kakav crni Netherite armor ste ok?