Kennzy nije istina lazes

Kennzy istina je da ja kopam samo dole i kopam uvek i nemam x-ray unban me!!!

Ko te jebe, ako za ovo vreme se nisi naučio koristiti forum, onda nemoj ni pisati ništa…