Kada ce nova sezona

kada ce nova sezona i koliko traje?

Nova sezona tek ti je u Junu 6 meseci ti traje 1 sezona i januara bio rr prison

1 Like