Igra par

Kreće od broja 2 ka svim parnim brojevima na dalje, pa da vidimo dokle možemo da stignemo

Napomena: Zabranjeno je da jedan korisnik piše više puta za redom!

Pa da krenemo, 2

4

6

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38