DIscord unban cikafaka

Vaš nick:CikaFaka#2534
Server:Discord
Razlog bana: Ne znam
Trajanje bana: Perm
Vreme bana: Ne znam
Zašto mislite da trebate da dobijete UnBan: Pa trebo bi jer sam davno dobio

Pozdrav, unban zahtev prihvaćen.

Lock.