BlackSmither - SkyBlock

Kod challenga Blacksmither na competent knjizi pise ponovna nagrada 12 iron ore,a ja dobijem samo 8!

https://www.serb-craft.com/forum/bug-sekcija/39214-zadaci-skyblock

Tvoj komentar premeštamo u drugu temu, već imamo jednu aktivnu za ove probleme.