Zalba na Micke_

Vaš nick: David10z
Nick igrača koga prijavljujete: Micke_
Razlog: Nacionalizam
Dokaz (Slika/Video): 2022-08-06-10-21-43 — ImgBB
Obrazloženje: Sve se vidi na slici diskriminacija iz cista mira

Prijava igrača odbijena, ovo nije za kaznu, temu zaključavamo !