Zalba na MichaelTonny

Vaš nick: adda_pula
Nick igrača koga prijavljujete: MichaelTonny
Razlog: Napravio je alt acc i citovao
Dokaz (Slika/Video): Banovao ga je anticit u toku pvp-a
Obrazloženje: Proverite koji acc mu je main i ko ga je rankupovao do B i dao mu te iste iteme kako bi citovao.
To je igrac iz clana GOATS i nije prvi put da pravi alt acc i da ga opremaju da bi citovao, sve to lepo proverite u logovima

Pozdrav, prijava odbijena.
U prijavi ne postoji ni jedan adekvatan dokaz

Lock.