Zahtev za sobu - Qar Poruka treba da sadrži sledeće: Ime i prezime: Nick na se

Ime i prezime: Slobodan Dančulović
Nick na serveru: Qar
Naziv sobe: MrGods
Namena sobe: Pricanje sa Qar.