WebAukcije

Plugin koji omogucava trade izmedju igraca preko naseg web sajta, ovo je dodatni način razmene. Sva uputstva koja su vam potrebna se nalaze na ovom videu:

Link na kome se nalaze web aukcije: http://serb-craft.com/site/index.php/sr/mc/tekkit/webaukcije