Update 28.8.2013.

Nisam pravio update za svaki fix koji uradimo na serveru, ali eto ovo moram kako bi obavestio igrače o nekim novinama:
New - Komanda /hc sell da vidite komande za prodaju itema!
New - /warp pakour
New - Opis rankova poboljšana stranica
Fix - Bug za level-e u mob areni
Fix - Bug za umožavanje itema
Fix - Bug za izbacivanje iz GM-a
Remove - Komanda /buy za kupovinu itema!