Update 12.8.2013.

U ovom update-u servera uradili smo nekoliko bitnih stvari:

  • New - Nova klasa u MobAreni - AxeBudala
  • New - Uređena SpawnZona
  • New - Novi paketi u DP shopu
  • New - Nove mogućnosti za rankove (više na Opis rankova)
  • Fix - /f home instant
  • Fix - Izbacivanje itema iz mobarene
  • Fix - Skida se efekat invisible potiona kada udariš nekog
  • Fix - Možeš da udaraš igrače na konju