Unban zahtev Dreygoooooo

Vaš nick: Dreygo
Server: Podserver/Global/TS3/Discord
Razlog bana: Reklamiranje
Trajanje bana: Temp
Vreme bana: Eo malopre
Zašto mislite da trebate da dobijete UnBan: Ne mislim nego znam da trebam da dobijem unban jer nema promovisanja tu, rekao sam valid i dodao rec “ip” posle toga sto sam postavio u prilogu teme. Nema promovisanja i ne vidim reklamiranje bilo cega gde se moze otici. Skroz validan razlog imam da dobijem unban. Vi procenite kako je najbolje.

1 Like

valed ti je premium srw tako da nema unbana zz placi

nema promovisanja ispravio se mislio je valid ne valed.

Moderator koji je izdao kaznu je donjeo ispravnu odluku.
Zabranjeno je pozivanje na druge servere i to je vrlo uobičajno pravilo i pravilo koje nije nikako novo kod nas. Manje više oduvijek je tu.

Unban zahtjev se odbija.