Tp do njega pa me baci sa zgrade


Pitao me je za hranu, ja sam se porto do njega i on me je samo gurno i ubio, pokupio sve moje iteme.

Ime Igraca Koji Me Je Gurno Je : Killer_Arda

Tema nije po pravilu.
Sam si kriv što si se tpa do njega.