Sugestija moderatoru XxAnaaxX

Premestite temu ako sam je stavio na pogrešno mesto, nigde nema odeljak “Žalbe na moderatora” pa sam morao ovde da je stavim.

https://www.serb-craft.com/forum/prijave-pregledane/41415-prijava-igraca-thenikola
https://www.serb-craft.com/forum/prijave-pregledane/41414-prijava-igraca-2zg

Prijave su mi odbijene zato što navodno nemam realname komandu. Međutim, moderator(ka) očigledno nije uopšte proverio/la imam li tu komandu, već mi je samo zatvorio/la temu gde sam u potpunosti poštovao pravila pravljenja prijave, kao i sva druga pravila, i gde bi svakom na prvi pogled bilo jasno da je ono što se nalazi na slikama zaista ono za šta sam prijavio te igrače.

A evo i dokaz da imam realname, da ne pričam u prazno: 2019-07-05_17.33.03.png - Pics.rs