Spam-Skea

Vaš nick:Mraz_x3
Ime igrača koga prijavljujete:Skea
Razlog prijave:Spam
Dokaz

Spam se smatra više od 3 puta.
Lock.