Spam-Bobii12

Vaš nick:Mraz_x3
Ime igrača koga prijavljujete:Bobii12
Razlog prijave:Spam
Dokaz

Hvala na prijavi, igrač je kažnjen. LOCK.