rp eventi

Da li će u skorije vreme biti malo zanimljivijih i dužih eventa npr. FarmaVill (nisam siguran za ime), spleef i tako ti malo duži eventi do sada je bio samo BB i trka sa brodićima od dužih eventa (ispravite me ako grešim)

Danas se održava Spleef event, a što se tiče dužih evenata, to isključivo zavisi od moderatora i njegovog slobodnog vremena. :slight_smile: