ROL3PLAY - Izbor za najlepši plot [Završeno]

[color=#666666]Pozdrav igrači [color=#ff0000]SERB[color=#666666]-[color=#0000ff]CRAFT[color=#666666]-a![/color][/color][/color][/color][/color][center][b][color=#666666][i][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][b][color=#666666][i][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][b][color=#666666][i][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][b][color=#666666][i][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][b][color=#666666][i][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][b][i][color=#ff0000]SERB-[color=#0000ff]CRAFT Tim organizuje izbor za najlepši plot na Rol3Play podserveru!

[color=#666666][b][b]∎ [color=Darkgoldenrod]Do kada traju prijave?
[color=Darkgoldenrod]Event traje od trenutka objave ove teme do 25.06.2021 u 15h

[b][b]∎[color=purple] Kako se prijaviti?
[color=purple]Sve što je potrebno jeste da u ovoj temi napišete:

  • Vaš nick
  • ID vašeg plota (ID vašeg plota možete pronaći kucanjem komande /plot info na vašem plotu)

[b][b]∎ [color=Darkorchid]Pravila:
[color=Darkorchid]Svi takmičari moraju da budu vlasnici plota.
Uvredljive gradjevine biće diskvalifikovane sa eventa i kažnjene po pravilima servera.

[b][b]∎[color=Orchid] Ko ima prava učešća?
[color=Orchid]Svi igrači imaju pravo učešća, bilo da imaju rank ili ne.

[b][b]∎ Nagrade:

  • [color=indianred]1. mesto → Statua na spawn-u u trajanju od 2 meseca + Dodatni plot + 4x [color=purple] Lucky Crate + 4x [color=green] Happy Crate + 20 dana [color=blue] Biznismen
  • [color=indianred]2. mesto → Spajanje plotova + 3x [color=purple] Lucky Crate + 3x [color=green] Happy Crate + 20 dana [color=green] Builder
  • [color=indianred]3. mesto → Spajanje plotova + 3x [color=purple] Lucky Crate + 2x [color=green] Happy Crate + 15 dana [color=green] Builder

[hr][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/b][/b][/color][/color][/b][/b][/color][/color][/b][/b][/color][/color][/b][/b][/color][/color][/b][/b][/color][/color][/color][/i][/b][/color][/color][/color][/color][/color][/i][/color][/b][/color][/color][/color][/color][/i][/color][/b][/color][/color][/color][/color][/i][/color][/b][/color][/color][/color][/color][/i][/color][/b][/color][/color][/color][/color][/i][/color][/b][center][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666]● IP ➤ mc.serb-craft.com -:- Verzija: 1.13.2.●
● TS3 ➤ ts3.serb-craft.com ● [/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color][/color]
[/color][/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color][/color]
[/color][/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color][/color]
[/color][/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color][/color]
[/color][/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color]
[/color][/color][/color]
[/color][/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[/color][/color][/color][/color]
[/color]
[center][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#0000ff][color=#666666][color=Darkgoldenrod][color=Darkgoldenrod][color=purple][color=purple][color=Darkorchid][color=Darkorchid][color=Orchid][color=Orchid][color=indianred][color=purple][color=green][color=blue][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=indianred][color=purple][color=green][color=green][color=#666666][color=#666666][color=#ff0000][color=#666666][color=#0000ff]● Vaš SC Tim! ●[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/center][/center][/center]

Nick: Ali_G_InDaHouse
ID: 2:3

PJEA
-2;-554

Bratstvo i jedinstvo

altF4lik
100;100

DJLoseYourSelf najjaci

anci56389
8;15

Nick: JustMqrko
ID Plota: -3;2

Nick: MatyPower
ID: -14:-4

Nick: Adiknes
ID: 1;12

axFoggy
14;-13

• xoyz
• -7:2

Event je uspešno završen!
Čestitke pobednicima.

  1. mesto → JustMqrko
  2. mesto → Ali_G_InDaHouse
  3. mesto → MatyPower