Reset inventara i enderchestova

Pozdrav Serbovci,

Molimo vas da pročitate ovaj post do kraja jer i izuzetno bitan za vaše dalje igranje na Survival server u i vaše stvari koje ste vredno sakupljali proteklih dana!

Survival server trpi neverovatne lagove izazvane od strane našeg plugina za razdvajanje inventara Survival i Creative moda, kao i EnderChestova svih igrača. Kako bismo vama obezbedili ugodnu igru bez lagova, primorani smo na promenu pomenutog plugina. Samim tim doći će do potpunog resetovanja vaših inventara i enderchestova.

Ovom prilikom vas obaveštavamo da sve vaše iteme (ili samo one koje želite da sačuvate) pomerite u vaše zaključane chestove. Kako bi oni bili sigurni naredna 2 dana odnosno do 7.7.2014. godine.

Razlog zašto ovo radimo je naveden gore i mislim da je i vama kao i nama u interesu da Survival server ne laguje i da na njemu može normalno da se igra. Sigurni smo da 90% laga dolazi od strane ovog plugina.

Nemate vremena da razmišljate da li ćete ovo uraditi ili ne, radi se o vašim stvarima tako da mi nemamo ništa sa tim i nećemo vam vraćati stvari ukoliko nestanu pošto se o tome bili obavešteni.

Kako bi vam sigurno osigurali iteme u chestu, naredna 2 dana će skidanje lockova kada zauzmeš neku teritoriju biti ugašeno, tako da će svi itemi koje budete ostavili u chestu bili 100% sigurni.

Uradite ovo što pre kako bismo igrali na onom pravom Survival serveru kao što je i bio prva 3 dana bez lagova.

Vaš SERB-CRAFT Tim