PSOVANJE

SolarFlamer me je par puta opsovao ja bi samo da ga opomenete pred kick ili ban.

eto dokaza.

Trebalo bi da dobije mute na 2 dana…