Prijavaaaaa igraca UrosPanic

Vaš nick: GipsyKing
Nick igrača koga prijavljujete: UrosPanic
Razlog: Diskriminacija i Nacionalizm
Dokaz (Slika/Video): Imgur: The magic of the Internet
Obrazloženje: Ovo treba da se kazni

Pozdrav,
Tema se prihvaca.
Lock.