Prijava

Vaš nick: HiddenPvP_
Ime igrača koga prijavljujete: bole
Razlog prijave: Spam sa komandom /pay
Broj pravila: /
Dokaz (Slika,Video): Slika
Datum i vreme prekršaja: Ima na slici
*Opis (dodatne informacije): Ja sam boleta ignorova i sada pokušava dobiti unignore

  • U prašlu prijavu sam zaboravio dokaze da stavim :confused:

Prijava odbijena, za takve stvari imaš /paytoggle.