Prijava

nick na serveru:DiamondBoy16
Igrac kojeg prijavljujete:NightBlueSky
Razlog: Lazno Predstavljanje
Datum:12.4.2019
Dokaz Slika:file:
file:///C:/Users/Win7/AppData/Roaming/.minecraft/screenshots/2019-04-12_12.25.41.png

Kopirajte taj tekst sto sam stavio pa idite na google pa pogledajte Sliku.

Tvoj dokaz je lokacija te slike na tvom računaru, tu sliku trebaš da uploudaš ovde, kako bi je mi vidjeli.
Prijava se odbija.
Lock.