Prijava timera na SC SkyWars

Tema nije po pravilu.