Prijava nekog moda

moj nick Achii
Mutali ste me na 4h a samo mn pise. odmah sam pitao drugara jel pise u chet sta kod njega da su me mutali ne pise ? zasto sam muta?
https://serb-craft.com/media/kunena/attachments/14520/2019-02-02_16.15.10.png

Da, ja sam nesvesno napisao komandu tako da drugi nisu videli. Ukoliko želiš da svi vide kako si mute, nije problem.
Ali mute će ponovo krenuti od 4h pa unazad da broji, a neće se nastaviti od ovog trenutka.

I ne razumem zašto bi morao da prijaviš moda za ovako nešto??
Dobio si mute za ovo: https://www.serb-craft.com/forum/prijave-pregledane/39083-prijava-igraca-achii