Prijava Igrača

Vaš nick:FireGamerYT
Ime igrača koga prijavljujete:Lukakingprol
Razlog prijave:Trap
Broj pravila:26
Dokaz (Slika,Video): U prilogu
Datum i vreme prekršaja:2.23.2018

Ovde na slici se ne vidi ništa. Ni kordinate ni warp…
Lock