Prijava Igraca - Vukodlak5235

Vaš nick:Marecar12
Ime igrača koga prijavljujete:Vukodlak5235
Razlog prijave:Reklamiranje
Dokaz (Slika,Video): prntscr.com/bes7p7
Datum i vreme čitovanja:10.6.2016. 19:20
*Opis (dodatne informacije):Prijavio sam ga ponovno nzm da li je potrebno.
Prijavio sam ga pre gr-a niko nije video evo opet ga prijavljujem.

Ovo je bilo pre GR, neću ga sada banovati.

Lock. :slight_smile: