Prijava igraca quickaim..!

Vaš nick:Seven
Nick igrača koga prijavljujete:QuickAim
Razlog:glichanje+ometanje eventa
Dokaz (Slika/Video):Screenshot by Lightshot Screenshot by Lightshot
Obrazloženje:glicho se u arenu tokom fighta sa perlama i elitrom

Prijava odbijena.
Zaključavam temu.