Prijava igraca pretnje zz

Vaš nick:Trqsh
Nick igrača koga prijavljujete:Sammsung
Razlog:pretnje
Dokaz (Slika/Video):

Obrazloženje:preti da ce me samarat

Pozdrav,

“Vaš nick:” nije isti kao sa slike.

Odbijeno, lock.