Prijava igrača - petar000

Vaš nick: Gemma_B
Ime igrača koga prijavljuete: petar000
Razlog prijave: Rovarenje
Broj pravila: Ne znam
Dokaz (video)
Datum i vreme prekršaja: 20.08.2020.

Igrač će biti opomeni.