Prijava igraca petar_gg\

Vaš nick:Shulke
Nick igrača koga prijavljujete:petar_gg
Razlog:vredjanje
Dokaz (Slika/Video):

Prijava igrača je odbijena.

Slika nije potpuna, te se ne vidi datum i vrijeme.
Zamolio bih te da sljedeći puta koristiš F2 za screenshot i da postaviš cijelu sliku gdje se vidi datum i vrijeme.

Temu zaključavam.